Indvielse af en eller flere personer, som dermed bliver medlem af en ny gruppe eller et nyt fællesskab. Det kan være en aldersgruppe, et præsteskab, et hemmeligt selskab, en menighed eller lignende. Den, der skal indvies, initianden, gennemgår en rituel overgang fra uindviet til indviet. Overgangsritens liminale fase kan være udformet som initiandens symbolske død. Som led i initiationen meddeles der ofte en særlig religiøs viden, som uindviede ikke er i besiddelse af.

APACHER: Hos mange indianske folk i det vestlige Nordamerika tillægges pigens første menstruation stor betydning. Hos apacherne (bl.a. i Arizona og New Mexico) afholdes en stor fest med hundredvis af deltagere umiddelbart efter, pigen har menstrueret for første gang. Selve initiationen tager fire dage. Ved solopgang den første dag går pigen i sin nye dragt af særligt udvalgte og helt perfekte hjorteskind til dansepladsen, ledsaget af den kvinde der har syet dragten, og som skal råde og støtte hende under ceremonien. Her danser hun med ansigtet mod den opgående sol til sangen, der fortæller om, hvorledes verden blev skabt af Changing Woman, og om, hvorledes solen befrugtede hende, så hun blev mor til apachernes kulturbringer. Dansen fortsætter de næste dage, mens pigen identificerer sig med Changing Woman og beder om, at hun må få Changing Woman's skaberevne, så hun kan fortsætte skabelsen. Når sangene og en række andre komplicerede ritualer er færdige, har hun fået disse kræfter og er ændret fra pige til kvinde

ISLAM: Inden for islam finder de vigtigste overgangsritualer sted i forbindelse med omskærelse af drenge, vielse og begravelse. Disse ritualer foreskrives ikke i Koranen, men foregår på baggrund af eksempler i profeten Muhammads sædvane (sunna), ofte iblandet lokale skikke

JØDEDOM: De jødiske overgangsritualer er omskærelse, bar/bat mitzva, vielse og begravelse. Selvom alle børn født af en jødisk mor i princippet betragtes som jødiske, er navnlig omskærelsen central, idet mange jøder mener, at det at være omskåret hører med til at være en jødisk mand. Udførelsen af ritualerne er fastsat i jødisk lov og bestemmes desuden af tradition

KIKUYUERNE: Overgangen fra barn til voksen er den afgørende initiation hos kikuyuer. Som led i initiationen sendes barndommen symbolsk væk, båndet til forældrene skæres symbolsk over, og initianderne gøres til stammens og folkets børn. For at blive rigtige mænd og rigtige kvinder omskæres både drenge og piger, dvs. de "befries" for de dele af kønsorganerne, der kan minde om det modsatte køns. Undervejs forklares folkets historie, myter og etik for de unge. Initiationen danner grundlaget for kikuyuernes historieskrivning, for deres aldersklasseinddeling og for det traditionelle politiske system. I forbindelse med kampen mod den engelske kolonimagt i 1950'erne brugte kikuyuerne en række elementer fra initiationen til at organisere deres modstandsbevægelse.

KRISTENDOM: Blandt de kristne ritualer er det først og fremmest sådanne som (barne)dåben, ordinationen eller præstevielsen og evt. konfirmationen, der har karakter af initiationsriter. Ved dåben bliver den døbte optaget i menighedsfællesskabet. Konfirmationen betyder indlemmelse i voksenfællesskabet. I Den Romersk-katolske Kirke indebærer konfirmationen desuden, at man får del i de troendes præstedømme eller det almindelige præstedømme. Ordinationen er til forskel herfra indvielse til det særlige præstedømme, der beror på, at den indviede får del i den apostolske succession

UNIFICATION CHURCH (KALDET MOON-BEVÆGELSEN): Her praktiseres de såkaldte "blessings" (velsignelser), der er vielser af par, som pastor Sun Myung Moon har sammensat. Udover at en vielse per definition er et overgangsritual, hvor det viede par overgår fra en status (ugift) til en anden (gift), er det inden for denne religion ligeledes at betragte som en initiation, dvs. en indvielse. Da Moon i 1960 indgik ægteskab med Han Ja Han, indstiftede han den første syndfrie familie, der som et eksempel til efterfølgelse skulle muliggøre, at Guds oprindelige skaberplan kunne gennemføres. Ved at indgå ægteskab initieres parret i kredsen af mennesker, som lever i syndfrie ægteskaber, og som kan skabe syndfrit afkom. Og dermed initieres de til at omfattes af og muliggøre Guds oprindelige skaberværk. I 1997 modtog pastor Moon angiveligt en ny åbenbaring fra Gud, som meddelte, at den oprindelige skaberplan var opfyldt, og at det ikke længere var nødvendigt at have en organisation til at varetage planen. Kirken har som en følge heraf afviklet sig selv, men de omtalte "blessings" vil fortsat foregå - dog uden at der fordres de moralske og sociale normer for parrene, som det har været tilfældet før.