Forbogstaverne i ordene Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, Jesus fra Nazaret jødernes konge. Ifølge Johannesevangeliet 19,19 den indskrift med anklagen imod Jesus, som Pilatus lod anbringe på Jesu kors