I ægyptisk mytologi Osiris' søster og hustru og mor til Horus. I hellenismen blev hun sidestillet med de store moderlige gudinder, og hendes mysteriekult fik international udbredelse.

I Ægypten var Isis tidligt kendt som en klog gudinde, der forstod sig på alskens trylleri. Disse evner brugte hun på beskyttelsen af sin søn Horus, men hun kunne også ved list og trylleri skaffe sig Solgudens hemmelige navn at vide. Efterhånden udvikledes hun mere og mere i retning af en universel gudinde, der styrer verden. I hellenismen opfattedes hun som den, der kan udfri mennesker af en ellers ubønhørlig skæbne.