Hinduistisk religiøs bevægelse kendt som Hare Krishna, hvis fulde navn er The International Society for Krishna Consciousness, og som dyrker guden Krishna. ISKCON har ca. 3.500 kernemedlemmer på verdensplan, heraf ca. 40 i Danmark, som lever i klosterfællesskabet i Bendstrup ved Hillerød.

ISKCON blev grundlagt i Boston, USA i 1965 af den indiske guru og missionær Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bevægelsen opfatter sig selv i forlængelse af Gaudiya Vaishnava-traditionen, som blev grundlagt i 1500-tallet af den bengalske mystiker Chaitanya Mahabrabhu (1486-1533). ISKCON lægger som denne tradition vægt på dyrkelsen af guden Krishna som den højeste gud. De øvrige guder i det hinduistiske pantheon (gudeverden), hvoraf Vishnu anses for den vigtigste, er alle manifestationer af Krishna. Krishna har mange forskellige fremtrædelsesformer (avatarer) og kan vise sig både som dyr og mennesker.

Ifølge ISKCON er mennesket ikke kun en krop, men en evig og uforanderlig guddommelig sjæl, og gennem hengivelse (bhakti) til Krishna kan mennesket vinde indsigt i Krishnas natur; en indsigt, som rækker ud over intellekt og fornuft. Den ultimative indsigt og erkendelse vil bringe mennesket ud over den nuværende tilstand, hvor reinkarnation (genfødsel) er et grundlæggende vilkår.

Den væsentligste rituelle aktivitet i ISKCON er mantra-meditation, hvor mantraet Hare Krishna Hare Krishna; Krishna Krishna, Hare Hare; Hare Rama, Hare Rama; Rama Rama, Hare Hare gentages. Munke og nonner i bevægelsens klosterfællesskaber følger et fastlagt dagsprogram, som begynder meget tidligt om morgenen, og hvor bøn, recitation af mantraer, sang og ofringer til Krishna er væsentligste aktiviteter. Ud over dette er studier af de hellige skrifter, hvoraf Bhagavadgita er det væsentligste, samt mission og en række praktiske gøremål en del af livet som "hengiven".