Det islamiske retssystems hovedkilder er Koranen og profeten Muhammads sædvane (sunna). Tilsammen udgør disse skrifter islamisk lov. Dertil kommer islamiske retslærdes kommentarer til disse skrifter, herunder analogislutninger og konsensus blandt retslærde.