Betegnelse for stater som er opbygget med den tidligste islamiske stat som forbillede, og hvis retsgrundlag udgøres af islamisk lov.

Flere islamiske grupper i den muslimske verden ønsker, at islamisk lov (sharia) skal være retsgrundlag for staterne i den muslimske verden. Dette er bl.a. sket i Iran efter den islamiske revolution i 1979 og i Sudan i 1980'erne. Saudi Arabien og andre Golfstater på den arabiske halvø er opbygget efter islamisk forbillede og har islamisk lov som retsgrundlag.

De grupper, som ønsker oprettelse af islamiske stater, betragter det tidligste islamiske samfund som et forbillede. De ønsker, at samfundet skal indrettes sådan, at det i så høj grad som muligt efterligner det tidlige islamiske samfund, sådan som dette fungerede, mens profeten Muhammad levede og regerede. Kilderne til denne form for statsdannelse er Koranen og beskrivelserne af Muhammads sædvane (hadith), som også udgør den islamiske lov, en islamisk stat hviler på.