Koranen angiver ret præcist de arveregler, en muslim bør følge. Generelt har piger ret til at arve det halve af, hvad drenge arver. Dette begrundes i islamisk ret med, at piger desuden modtager brudepris (mahr) ved indgåelse af ægteskab. Desuden er både brudepris og arv kvindens personlige ejendom, som hun ikke er forpligtet til at bruge til forsørgelse af sin familie, en pligt som manden ideelt set bærer alene