Koranen forbyder åger, hvilket af mange muslimer tolkes som et generelt forbud imod handel med penge og rentetagning. Dette har ført til oprettelsen af særlige islamiske banker, som ikke opererer med renter på ud- og indlån. I stedet for at give og opkræve renter tager disse banker penge i kommission til investering. Kunden får derefter del i en eventuel fortjeneste, men hæfter også for eventuelle tab. Rentebaserede banker findes og benyttes dog overalt i den muslimske verden. En del muslimer foretrækker at investere opsparing i fx guld- og sølvsmykker på traditionel vis fremfor at benytte banker