Der findes fire retsskoler inden for sunni-islam, alle grundlagt i 700- og 800-tallet. For alle fire retsskoler er grundlaget for retsstudierne udlægning af Koranen og profetens sædvane (sunna), sådan som den er videregivet i hadith. Dertil kommer en række teknikker, som benyttes i fortolkningsarbejdet af nogle retsskoler, men afvises af andre, bl.a. analogislutninger (qiyas) og konsensus (ijma). De fire skoler er enige om visse udlægninger af de religiøse skrifter, men varierer også en del indbyrdes i deres anvisninger på korrekt islamisk levevis. Alle fire retsskoler anerkender hinanden, og alle fire anses af sunni-muslimer for at være autoritative. Dertil har de forskellige grene af shia-islam deres egne retsskoler.