Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

jøde

Betegnelse for en person der bekender sig til den mosaiske tro (jødedommen), eller som har en familiemæssig tilknytning til jødedommen.

Der har igennem tiderne været store diskussioner om, hvem der kan betegnes som jøde, hvori den jødiske identitet består, og hvem der bestemmer, om en person er jøde eller ej.

Den lov, som i dag regulerer jødisk indvandring til Israel, Lov om Tilbagevenden, opererer med den definition, at en person, som er født af en jødisk kvinde, er jøde. Desuden gives der statsborgerskab til sådanne personers ægtefæller, børn og børnebørn. Begrundelsen for denne definition er dels, at man altid med sikkerhed ved, hvem der er et barns mor, dels at det typisk er moderen, der præger barnets opvækst i de unge år, hvor barnets kulturelle identitet formes.

Ud over på denne måde at være jøde af fødsel kan man også blive jøde ved at konvertere til jødedommen. Det er i så fald op til den enkelte rabbiner evt. at undervise og derefter optage personer i religionen.

Ingen af disse definitioner af en jøde er dog problemfrie. Ortodokse jøder vil i nogle tilfælde ikke anerkende en person som jøde, der er født af en jødisk kvinde, hvis vedkommende ikke praktiserer religionen og overholder budene. Ligeledes oplever mange omvendte jøder, at de ikke accepteres som fuldgyldige jøder af andre jøder, fordi de ikke er født ind i religionen, og visse rabbinere vil ikke anerkende omvendelser foretaget af andre rabbinere. Der er således ikke altid overensstemmelse mellem en persons egen opfattelse og omgivelsernes opfattelse af, hvorvidt vedkommende er jøde.

Mange kan dog blive enige om, at følelsen af tilknytning til en fælles historie og en nutidig tradition og kultur i videste forstand er nogle af de grundlæggende bestanddele i jødisk identitet.