Den yngste af patriarkerne, søn af Isak og Rebekka og tvillingebror til Esau. Han er den patriark, der får tilnavnet Israel, og som var far til de tolv sønner, der gav Israels stammer navne. Han fremtræder således som folkets egentlige stamfader.

Tilnavnet Israel forklares i 1. Mosebog, 32 som et hædersnavn, Jakob fik, fordi han havde kæmpet med Gud og sejret.