Betegnelse for kaste i det hinduistiske sociale system, er bestemmende for den enkeltes placering og position i samfundet. Jati er baseret på slægttilhørsforhold, idet man fødes ind i en jati. Desuden gifter man sig med en af samme jati, hvis det er muligt. Jati kan ses som en underopdeling af det overordnede sociale system, varna-systemet.