En kristen munkeorden grundlagt 1540 med det formål at missionere. Ordenens medlemmer aflægger ud over løfterne om fattigdom, lydighed og kyskhed også løfte om altid og ubetinget at være til pavens rådighed. De kom således til at spille en stor rolle under modreformationen i anden halvdel af 1500-tallet.

Jesuitermunkene udvælges omhyggeligt og får derefter en langvarig og grundig uddannelse. Ud over ordenens missionsarbejde, tidligst 1542 i Indien og Japan, har jesuiterne således haft stor betydning på undervisningsområdet samt som skriftefædre og politiske rådgivere.