En ny religiøs bevægelse som opstod i Californien, USA i begyndelsen af 1970'erne. Bevægelsen er baseret på troen på, at Jesus er den jødiske messiasskikkelse, som profetier i Toraen forudsiger skal komme og forløse det jødiske folk fra eksilet og fuldende pagten med folket. Traditionel jødedom afviser, at Messias allerede er kommet, og anser derfor messianske jøder, herunder Jews for Jesus, for at være frafaldne fra jødedommen.

Jews for Jesus er en missionerende bevægelse, som opfordrer til omvendelse til troen på Jesus som frelseren og forløseren. Bevægelsen henvender sig især til jøder, som opfordres til at anerkende Jesus som Messias. Troen på Jesus som forløseren anses ikke for at være i strid med jødedommen, men derimod som en videreførelse af en mere sand og autentisk jødedom end den traditionelle jødedom, der stadig afventer Messias' komme.

Jews for Jesus er ikke repræsenteret i Danmark, men har kontorer i en række storbyer i Vesteuropa og Nordamerika samt i Sydafrika og Israel.