Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

jnana

Sanskrit "at være vidende". Et begreb inden for hinduisme og buddhisme der betegner det at have erhvervet sig viden om det guddommelige, verdensaltet, kosmos, læren o.l. Har man opnået en sådan viden, kan den føre nærmere til en frigørelse eller en frelse fra denne verden.

Begrebet har ændret karakter igennem historien fra at betyde den viden, som en præst, en kriger, en bonde, en håndværker o.l. har inden for sit felt, til at gælde den esoteriske viden, man kan tilegne sig ved at følge en bestemt retnings eller skoles anvisninger.