Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Jomfru Maria af Guadalupe

Denne indianske mariaskikkelse opfattes som moder til Gud Fader og Kristus såvel som jordens moder. Hun blev kåret til Mexicos nationalhelgeninde i 1737 og anerkendt officielt af paven i 1754. Myten vil, at hun viste sig på et højdedrag i nærheden af den senere Mexico City kort efter spaniernes erobring af Mexico. Sidenhen har stedet været et pilgrimsmål, og guadalupekatedralen er nu verdens største mariahelligdom, som årligt besøges af henved 20 mio. pilgrimme.

Myten fortæller, hvorledes jomfru Maria i 1531 viste sig i skikkelse af en smuk, indiansk jomfru ved Tepeyac bjerget, der var en indiansk gudindes helligsted. Som jomfru af Guadalupe forbindes hun med månegudinden og med jordens moder. Hun beskytter sine børn mod lidelser. Til gengæld kræver hun, at man lover at valfarte, og at man ofrer blomster og lys og giver gaver til hende. Hvis man forbryder sig over for Jomfruen af Guadalupe, rammes man af uheld, sygdom og død.

Fra 1600-tallet og frem blev denne indiansk-farvede katolicisme et symbol på en anden katolicisme end erobrernes og derved et samlingspunkt for mexicanernes religiøse selvforståelse. Hendes kult spiller stadig en vigtig socioreligiøs rolle i dag, hvor Mexico er præget af urbanisering og af spændingsforholdet mellem bykulturen og landbefolkningens indianske kultur. Den seneste kirkebygning på stedet er fra 1976 og bygget med henblik på at modtage de pilgrimsskarer, som for manges vedkommende kommer kravlende dertil på knæ. Jomfruens betydning ikke kun for Mexico, men hele Latinamerika blev understreget, da pave Poul Johannes II på vej til det latinamerikanske biskopmøde i 1979 afholdt messe i den nybyggede basilika.