I Det Nye Testamente navnet på blandt andet den af de tolv disciple, Judas Iskariot, som forrådte Jesus. Man har gættet på, at Judas' forræderi havde sin forklaring i, at Judas hørte til zelotpartiet og derfor angav Jesus af skuffelse over, at han ikke ville stå i spidsen for et væbnet oprør imod romerne.