En ægyptisk betegnelse for et menneskes livskraft, navnlig de afdøde forfædres livspotentiale, som efterkommerne er afhængige af. Det var til den afdødes ka, man bragte dødeofre