Bøn som indgår i synagogegudstjenesten, og som siges ved jødiske begravelser og af den afdødes sønner ved gudstjenesten i synagogen det første år efter dødsfaldet og derefter hvert år på årsdagen for dødsfaldet. Bønnen kan variere, men i forbindelse med dødsfald udtrykker den altid en lovprisning af Gud.

Kaddish-bønnen er en aramæisk tekst, som priser Gud og udtrykker håb om fred og at Guds vilje må ske. Bønnen indeholder ikke nogen henvisninger til død eller begravelse, men menes at hjælpe den afdødes sjæl til at finde hvile.

Kaddish-bønnen siges af den afdødes sønner. For troende jøder er det vigtigt, at der er nogen til at sige kaddish for én, når man er død, og dette er en af grundene til, at det for troende jøder er vigtigt at få en søn.

Kaddish-bønnen kan kun siges, hvis der er ti mænd til stede (minyan).