Tibetansk bKa'rgyud-pa, "tilhængere af den mundtlige lære". En skole inden for den tibetanske buddhisme der blev etableret i 1000-1100 tallet e.v.t. Som navnet indikerer, bygger skolen på den mundtlige overlevering fra lærer (lama) til discipel, som disciplen således har et afhængighedsforhold til. Lamaens store betydning ser man i troen på, at han lader sig reinkarnere i en ny skikkelse (tulku). Der findes et kagyupacenter i Danmark grundlagt af Ole Nydahl.

Skolen tager udgangspunkt i tre næsten samtidige personer: Marpa, læreren (1012-1097) og de to disciple, Milarepa (1040-1123) og Gampopa (1079-1153). Nutidige tekster består ofte af en samtale imellem Marpa og Milarepa, hvor det er Gampopa, der står for selve organiseringen af læren. Flere henviser dog til, at skolen kan spores tilbage til Tilopa (988-1069), der initierede Naropa (1016-1100), som initierede Milarepa.

Efter Garpopas død splittedes skolen i i alt fire retninger: Karmapa, Baram, Tshalpa og Phagmo Drupa, hvoraf Karmapa er langt den mest kendte i dag og er den retning, Ole Nydahl repræsenterer.

Kagyupa er kendt for sine yogalærere, deres brug af tantrapraksis, dvs. brug af specielle ritualteknikker, deres meditationsformer og spirituelle sange. De er tæt associeret med Nyingmapa-munkeordenen, populært kaldt Rødhatteordenen.