En rite der skal udføres på én eller flere bestemte dage i året.

Udtrykket blev indført af den amerikanske antropolog M. Titiev i et forsøg på at erstatte det omdiskuterede skel mellem religion og magi med et mere håndterligt skel mellem kalenderriter og kriseriter. Mens kriseriter kun udføres, når en krise eller en trussel er til stede, udføres kalenderriter på den fastsatte dag, uanset situationen. Kalenderriter markerer årets gang, ikke mindst i de store fester. Men kalenderen kan også være koordineret med et folks mytologi eller historie som baggrund for både kollektive og individuelle riter. Se foruden under de enkelte religioner også nytår