Betegnelse for den religiøse institution hvorunder den islamiske kalif udøvede sin ledelse af det islamiske samfund. Siden islams opståen har der eksisteret en række kalifater, blandt andet umayadiske, abbasidiske og fatimidiske kalifater og senest det osmanniske kalifat, der fungerede frem til 1924.