Latin calix, "bæger". Bruges til altervinen ved nadverritualet. Oprindelig brugtes én fælleskalk, en praksis som stadig fastholdes i mange kristne kirker. I folkekirken skænker præsten altervinen af fælleskalken i små bægre, særkalke, til hver enkelt nadverdeltager.