Den kommende inkarnation af hinduguden Vishnu, der ifølge traditionen indtil nu har manifesteret sig ni gange. Det er sket, hver gang verden var truet af kaos. Den tiende inkarnation venter man på og har givet navnet Kalkin.

Kalkin er beskrevet både i helteepos'et Mahabharata og i puranaerne. Her findes der forskellige beskrivelser af Kalkin. Det er enten en helteskikkelse, der kommer ridende på en hvid hest med et sværd i hånden, en kæmpe med hestehoved eller blot en hvid hest.