En tidsenhed inden for hinduismen. En dag i skaberguden Brahmas liv, en periode på 4.320 mio. år. En kalpa er opdelt i 1000 mahayugaer på hver 4.320.000, der igen er opdelt i fire yugaer, som indbyrdes ikke er lige lange. Den længste kommer først og så fremdeles med den korteste til sidst.