Sanseverden. Et begreb inden for den buddhistiske kosmologi. Denne loka er den laveste af i alt tre verdener, der alle er underlagt genfødslernes kredsløb.

Kama-loka består af i alt fem sfærer, som afbildes mellem samsarahjulets eger: Dyrenes verden, åndernes verden, spøgelsernes eller helvedesvæsenernes verden, menneskenes verden og de lavere guders verden. Disse verdener er alle underlagt sansernes begær. Som modsætning hertil står den øverste verden, arupa-loka, den formløse verden, hvor de med en meget god karma genfødes.

Midt imellem er rupa-loka, formens verden, der hvor de højerestående guder befinder sig, og hvor dele af sanserne er trådt ud af kraft.