Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

kanalisering

Engelsk channelling. Evnen til at komme i forbindelse med andre væsener og bevidsthedsniveauer, som tænkes at besidde informationer af åndelig værdi for mennesker, og formidle kommunikation fra disse niveauer gennem kroppen. Fænomenet spiller en stor rolle inden for New Age-miljøet.

Kanalisering er vokset ud af 1800-tallets spiritistiske og okkulte miljøer, hvor særlige såkaldte "medier" modtog budskaber fra fx afdøde slægtninge og formidlede disse til en kreds af mennesker ved særlige "seancer". I denne tidlige "kanalisering" opfattedes evnen til at være "medium" som eksklusiv og noget, som ikke alle kunne.

Det moderne kanaliseringsfænomen, hvor man ikke længere taler om "medium", men om "kanalen" (dvs. den der kanaliserer), har rødder i teosofien og dennes forestillinger om Det Store Hvide Broderskab, et hierarki af åndelige mestre. De teosofisk prægede UFO-religioner er et udtryk for den moderne brug af kanalisering med fx budskaber fra rumguder og galaktiske mestre. Inden for New Age-miljøet i dag spiller kanalisering en stadigt større rolle som ét af mange ritualer, og i modsætning til de tidlige spiritiske forløbere regnes kanalisering for en iboende evne, som alle mennesker kan lære, hvis de åbner deres åndelige bevidsthed. Der afholdes således kurser i kanalisering.