Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

kategoriske imperativ, det

Kant (1724-1804) skelner mellem hypotetiske og kategoriske imperativer (bydemåder). Et hypotetisk imperativ påbyder én at gøre noget, der svarer til éns behov. Et kategorisk imperativ foreskriver derimod én at handle efter en almengyldig, objektiv regel.

Et hypotetisk imperativ kan fx være: Lad være med at ryge, hvis du vil bevare dit gode helbred. Et eksempel på et kategorisk imperativ kan tilsvarende lyde: Du må ikke lyve. De to imperativformer svarer til den markante skelnen i Kants etik mellem at handle efter tilbøjelighed og af pligt.