Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Khalsabroderskabet

Khalsa, "de rene". Markerer et fællesskab af sikher der igennem et indvielsesritual understreger deres ønske om et religiøst og socialt tilhørsforhold til det sikhistiske samfund. Indvielsesritualet foretages omkring 14-15 års alderen.

Det var Gobind Singh, der indstiftede Khalsabroderskabet i 1699 ved en Baisakhi-fest. Han så det som nødvendigt for at forsvare religionen mod den muslimske mogulmagts kejsere, der igennem lang tid havde forsøgt at undertvinge sikherne og tvangskonvertere dem til islam.

Selve indvielsen kaldes i dag pahul og er det væsentligste overgangsritual inden for sikhreligion, da man først nu bliver fuldgyldigt medlem af religionen med de forpligtelser, det medfører: Drengene skal forsvare religionen både åndeligt og fysisk, pigerne skal som voksne stå deres mænd bi og opdrage deres børn i den rette tro. Pahul foretages som regel i den lokale gurdwara og skal være en gentagelse af den indstiftelse, som Gobind Singh i sin tid foretog. Selve indvielsen foregår individuelt, hvor den enkelte skal fortælle om de grundlæggende principper i Khalsaen og som afslutning skal sige: "Khalsaen er af Gud, og sejren er til Gud" for at understrege, at Khalsaen er indstiftet af Gud, og at den fysiske og psykiske kamp, man fører i Khalsaens navn, er en tilbedelse af Gud. Derefter får de den velsignede drik amrit at drikke, ligesom de fem første i broderskabet fik det. De får nu at vide, at de er børn af Gobind Singh og hans hustru Mata Saur Kaur. Således understreges enheden også i tid.

Efter indvielsen til Khalsabroderskabet kan pigerne kalde sig Kaur (prinsesse) efter Gobind Singhs hustru, og drengene Singh (løve), som Gobind gjorde det. Desuden bør drengene efter indvielsen bære de fem k'er.