Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

kikuyureligion

En afrikansk traditionel religion der er knyttet til kikuyufolket og dets område i det centrale højland i Kenya.

Da englænderne kom til Kenya omkring 1900, slog de sig ned i det såkaldt hvide højland syd for Kerenyaga (Mount Kenya), hvor kikuyuerne levede. Dengang som nu var de det største folk i Kenya. Kvinderne dyrkede jorden, mens drenge og mænd tog sig af kvæg og krig.

For kikuyuerne er verden i balance, når de mandlige og kvindelige kræfter er adskilt og i balance. Jorden ses som kvindelig, mens den mandlige skabergud Ngai (eller Mulungu) viser sig i skikkelse af regn, lyn og torden eller som himmelfænomener. Hans bolig er bjergtoppene rundt omkring kikuyuernes område, som de vender sig mod, når de beder til ham. De ofrer dyr og afgrøder til ham under hellige figentræer i forbindelse med de ritualer, der er knyttet til årstidernes skiften og til krisesituationer som tørke. Ngais forholdsvis stærke stilling kan hænge sammen med, at kikuyuerne er naboer til hyrdefolket maasai, hvor troen på Ngai (enkAi) indtager en central plads.

Nærmere menneskene end Ngai er Kikuyu og Mumbi, som fik landet af Ngai. De to mytologiske "urforældre" spiller en rolle, når de unge gennem pubertetsritualer skal knyttes til kikuyu-samfundet. Myten om, hvorledes kikuyuerne fik deres land af Ngai, kan minde om den gammeltestamentlige beretning om jødernes forjættede land. I kampen mod kolonimagten fik den stor politisk betydning. Landet var kikuyuernes, fordi Gud havde givet det til dem.

Ud over Ngai, Kikuyu og Mumbi spiller forfædre, "de levende døde", en rolle som skikkelser, der kan påvirke de levende. Forfædrene menes at bo under jorden. Når der bliver slagtet dyr til deres ære og hældt øl ud på jorden, er de tilfredse og handler til gavn for deres efterkommere.

Alle tre kategorier af guder/ånder medvirker ved overgangsriterne, som opretholder kikuyuernes sociale og politiske struktur. Navnlig ritualer ved overgang fra barn til voksen er afgørende. Her forklares folkets historie, myter og etik for de unge, og her bliver drenge og piger til rene mænd og kvinder, når de ved omskærelse befries for henholdsvis forhuden, der kan ligne kvindelige kønsorganer, og klitoris, der minder om mandens penis.

Netop omskærelsen gav anledning til store kontroverser med missionærerne og til dannelsen af uafhængige afrikanske kirker. Så selv om hovedparten af kikuyuerne er kristne, lever omskærelse af drenge og piger videre også i dag.

I 1950'erne benyttede Mau-mau bevægelsen, som kæmpede for kikuyuernes selvstændighed mod den engelske kolonimagt, en række ritualer knyttet til pubertetsritualet, skabelsesberetningen og tilbedelsen af Ngai. På den måde blev kikuyuernes traditionelle religion tilpasset deres behov og brugt til at organisere, legitimere og sikre uafhængighedsbevægelsen.