Latin claustrum, "indelukke". Fællesbolig for munke eller nonner. Klostre kendes fra forskellige religioner, fx buddhismen og kristendommen.

Hensigten med klostrene er at give deres beboere mulighed for at leve asketisk og koncentreret om religiøs andagt afsondret fra det verdslige liv. Mens klosterlivet gælder på livstid i kristendommen, kan man i buddhismen vælge at leve en periode af sit liv i kloster