Aramæisk "alle løfter". Bøn som bedes i synagogen på aftenen før den jødiske Forsoningsdag (yom kippur). Bønnen beder om, at løfter til Gud, som ikke er blevet overholdt, må blive tilgivet. Bønnen har givet navn til aftenen før yom kippur.

Bønnen ledes af forsangeren (kantor), og menigheden svarer. Under bønnen holdes Tora-rullerne frem. Bønnen blev oprindeligt ikke accepteret af rabbinerne, fordi man ikke ønskede en opfattelse af, at løfter uden videre kunne brydes. Bønnen fik dog plads i synagogetjenesten fra omkring 8. årh. e.v.t., men det fastholdes stadig, at den kun gælder løfter til Gud. Løfter til mennesker skal overholdes, og hvis de ikke bliver det, skal løftebryderen søge personlig tilgivelse.