Latin "forsamling". I Den Romersk-katolske Kirke betegnelse for det kirkemøde med deltagelse af verdens katolske biskopper, som paven kan indkalde til drøftelse af spørgsmål vedrørende kirkens lære og praksis. De senest afholdte konciler er første vatikanerkoncil 1869-1870 og andet vatikanerkoncil, som afholdtes i 1962-65.