Engelsk-amerikansk kirketype der bygger på den grundtanke, at menigheden skal bestå af bevidst troende kristne. Den kirkelige autoritet ligger hos alle menighedens medlemmer, og de enkelte menigheder er uafhængige af hinanden. Kongregationalismen er afvisende over for stats- og folkekirkeordninger