Betegnelse for den del af jødedommen der inden for de seneste århundreder i høj grad har tilpasset sig de vestlige samfund med hensyn til fx klædedragt, uddannelse, beskæftigelse m.m., men som har afvist at ændre bønner, liturgi og gudstjenesteform og udførelsen af de traditionelle ritualer.

Konservativ jødedom betegner således en bred gruppe, der har det tilfælles, at man ønsker at fastholde en stærk jødisk identitet baseret på traditionen, herunder de hellige tekster og studiet af disse, ritualerne og gudstjenesten i synagogen. Dette sker dog, uden at man isolerer sig fra det omgivende samfund, sådan som det ofte ses i den ortodokse jødedom.

Den konservative jødedom er i Danmark repræsenteret ved synagogen i Krystalgade i København.