306-337. Romersk kejser. Konstantin fik tilsyneladende et positivt forhold til kristendommen, som i hans regeringstid blev en tilladt religion i Romerriget, og Konstantin så den nye religion som et middel til at skabe enhed og fred i imperiet. Konstantin gik først selv endeligt over til kristendommen, da han lod sig døbe på sit dødsleje.

I kirkehistorisk forstand markerer Konstantins regering overgangen fra oldtid til middelalder, idet kristendommen ændrede status fra forfulgt mindretalsreligion til tilladt religion, og fra 380 efter en kortvarig forfølgelsesperiode under kejser Julian den Frafaldne blev den endelig statsreligion i Romerriget.