Latin "betragtning". I mystik og meditation en tilstand af koncentreret fordybelse hvori den mediterende mister bevidstheden om sig selv, idet al opmærksomhed rettes mod meditationens mål. I kristen mystik er dette mål Gud, og kontemplationen kan da betragtes som en ordløs bøn. Tilstanden leder over i den egentlige mystiske forening, hvor skellet mellem målet og betragteren falder bort.