Tortur- og henrettelsesredskab anvendt i oldtidens Persien og i Romerriget. Det bestod af en træpæl og en tværgående planke. I kristendommen blev korset med tiden et symbol på Jesu korsdøds frelsende betydning og i overført forstand betegnelse for den lidelse eller det offer, som den kristne må tage på sig som Jesu discipel. Korstegnet ender med at være det betydeligste symbol for kristendommen og kendes i mange forskellige æstetiske udformninger.

I kristendommens første tid anvendtes korssymbolet ikke, vel fordi det vidnede om nederlag og forsmædelse, hvilket strider imod den naturlige menneskelige tanke om det guddommeliges væsen. I lyset af troen på Jesu opstandelse bliver korset udtryk for den guddommelige sejr over alle onde magter. Herefter anvendes korstegnet i stort omfang i rituel sammenhæng og i den folkelige fromhed. Præsten bruger det i gudstjenesten og ved dåben, og den troende kristne korser sig, når han/hun træder ind i kirken, frem for alteret eller lignende, eller blot når en vigtig handling skal udføres.