Græsk "verdens tilblivelse". Om myter der fortæller om verdens skabelse eller tilblivelse.

Verden eller kosmos bliver i de fleste kosmogonier til af en uordnet, udifferentieret tilstand, som man med grækernes betegnelse kalder kaos. Tilstanden, før den ordnede verden bliver til, kan skildres som et uendeligt urhav, uigennemtrængeligt mørke eller tåge, eller som en uophørlig uro, strid og uorden. Det, der bringer orden, kan være en skaberguds indgriben, en guds sejr over kaotiske magter eller en proces, der gradvis udfolder en orden, der var latent til stede i kaostilstanden. Ikke sjældent er der tale om en langvarig proces, der så at sige afprøver alle muligheder, indtil den rette verdensorden er fundet.