Græsk "verdenslære". Et folks eller en religions opfattelse af verden, dens indretning og opdeling. Kosmologi er et meget bredt begreb, der indbefatter enhver anskuelse, som bidrager til den opfattelse, at verden hænger sammen i en vis orden. Enhver klassifikation er således også kosmologi, og det totale verdenbilledes struktur vil ofte svare til strukturer på lavere niveau.

I den berømte indiske hymne til Purusha i Rigveda 10, 90 bliver verden til af urmennesket Purusha. Hans hoved bliver til himlen, fødderne til jorden, og luftrummet fremkommer af hans navle, verdenhjørnerne af hans ører, solen af hans øjne. Munden, armene, lårene og fødderne bliver til fire klasser af folket: Præsteskabet, krigerne, bønder og håndværkere og endelig de tjenende. På denne måde klassificerer menneskekroppen, verdensbilledet og den sociale rangorden hinanden.