Riter der udføres i kritiske situationer for at afværge eller sikre mod en trussel eller en fare. Udtrykket blev indført af den amerikanske antropolog M. Titiev i et forsøg på at erstatte det omdiskuterede skel mellem religion og magi med et mere håndterligt skel mellem kalenderriter og kriseriter. Mens kalenderriter udføres til fastsat tid og ofte kræver medvirken af præster, udføres kriseriter mod sygdom, ulykker, tørke etc., ofte uden medvirken af præst eller lignende. Begrebet dækker således i det store og hele, hvad man tidligere kaldte magi, men er klarere defineret