Græsk "læren om Kristus". Det emne i den kristne troslære der omhandler opfattelsen af Jesus. Hovedproblemet i kristologien er at forklare betydningen af Jesu guddommelighed og menneskelighed og forholdet mellem disse to sider af Jesu natur/væsen