Oversættelse til græsk af det hebraiske hammashiah, "den salvede" (se Messias). Menigheden betegnede Jesus som Kristus, fordi de anså ham for at være den frelserkonge af Davids æt, som Det Gamle Testamentes profetier talte om, og som jøderne ventede med længsel. I den græske verden, hvor titlens jødiske baggrund var ukendt, blev Kristus opfattet som et egennavn.