Latin crux, "kors" og fixus, "fæstet". Billedfremstilling af den korsfæstede Jesus.

De ældste krucifikser stammer fra 400-tallet og er malede eller fremstillet som mosaikker. Senere fremstillinger er lavet som skulpturer, ofte i træ og/eller metal. Det romanske krucifiks fremstiller Kristus som den sejrende, opretstående og med kongekrone. I gotisk tid foretrækker man at skildre den korsfæstede som lidende med tornekrone og naglet til korset