Latin cultus, "dyrkelse". Såvel på latin som på moderne skandinaviske sprog bruger man verbet "dyrke" (latin colere) både om planter og om guder. Grækerne talte om terapeia, "pleje", "opvartning", når det gjaldt den regelmæssige, rituelle betjening af guderne. Kult betegner denne regelmæssige, rituelle vedligeholdelse af et forhold til guder, ånder, døde, til verden, naturen eller tilværelsens kilder. Begrebet omfatter store kultiske fester, daglige ritualer og den private kult ved husalteret i hjemmet og på familiegravstedet. I moderne engelsk og amerikansk sprogbrug kan ordet "cult" bruges i betydningen "esoterisk kultselskab", "religiøs bevægelse".

I USA fx anvendes betegnelsen "cult" (på dansk: kult) hovedsageligt om nye religiøse bevægelser, og i denne forbindelse ofte nedsættende eller afstandtagende. På dansk i daglig tale anvendes ofte betegnelsen "bevægelse" for de religioner, der ikke har kristne eller vestlige rødder, mens ordet "sekt" har en anvendelse, der ligger tæt op ad "cult". En "cult" eller en "sekt" betegner således "religioner vi ikke kan lide".