Inden for religionssociologien har en række forskellige forskere forsøgt at opsætte et skel mellem forskellige former for religiøse organisationer for at kunne undersøge og måske forudsige, hvordan en religion udvikler sig. Man opererer fx med en fire-deling, hvor der skelnes mellem kult (engelsk:cult), sekt, denomination og kirke. Ved at klassificere forskellige religiøse grupper i forhold til disse fire yderpunkter bliver det muligt at sige noget systematisk og overordnet om, hvordan forskellige religiøse grupper forholder sig til fx samfundet og andre religioner.

En "kirke" kalder man den religiøse organisation, som er en del af samfundet eller som forholder sig overvejende positivt til dette. Dog forholder kirken sig ikke nødvendigvist passivt anerkendende, men kan forsøge at påvirke samfundets politiske liv. Kirken betragter sig som en religiøs autoritet og anerkender ikke andre trossamfunds dogmer og praksis. Den vil enten ignorere disse eller medvirke til undertrykkelse af dem. Omverdenens holdning til kirken og dens medlemmer er overvejende positiv eller neutral. Et eksempel på en organisation med disse træk kunne være den danske folkekirke.

En "sekt" adskiller sig fra kirken ved at have et overvejende negativt forhold til det omgivende samfund, men har det til fælles med den, at den betragter sig som den ene sande religion. Omverdenens holdning til sekten er overvejende negativ. Eksempler inden for denne kategori kunne være fx Mormonerne (Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige) uden for Mormonernes hjemstat Utah, Jehovas Vidner og Unification Church (Moonbevægelsen).

En "denomination" står i et positivt forhold til samfundet, anerkender andre religioner som mulige veje til sandheden, og omverdenen forholder sig overvejende positivt til denne gruppe og dens medlemmer. De fleste større amerikanske kristne grupper inden for fx baptisme, presbyterianisme og metodisme, ligesom romersk katolske grupper og zenbuddhistiske grupper kan betragtes som denominationer.

En "kult" forholder sig negativt og kritisk til samfundet ligesom sekten, men anerkender andre religiøse sandheder end sin egen. Omverdenen forholder sig overvejende negativt over for kulten og dens medlemmer. Eksempler på kulte er Aetherius Society og rosenkreutzere.

Typologien er oprindeligt tænkt som en måde at undersøge og klassificere kristne bevægelser i deres mange organisatoriske former.