Et selskab der varetager en bestemt kult, ofte med en slags eneret på denne kults ritualer og ejendomsret til dens kultgenstande. Fra lokalt baserede skriftløse folk kendes hemmelige selskaber, mandsforbund o.l., som varetager kulte, der tænkes at have betydning for hele lokalsamfundet. Fra antikken kendes især fra hellenistisk tid og romersk kejsertid kultselskaber, der blot mødes til mere eller mindre rituelle måltider ved en bestemt guds fester, men som ikke varetager kulten på andres vegne.