Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

levitter

I Det Gamle Testamente navnet på en præsteslægt. Desuden regnes de for efterkommere af Jakobs søn, Levi, og således en af Israels tolv stammer. Til forskel fra de øvrige stammer fik de imidlertid ikke tildelt noget landområde. Efter at Jahvekulten i 622 f.v.t. blev centraliseret i Jerusalem, blev levitterne degraderet til hjælpere for det egentlige præsteskab