Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

liberalisme

Latin liber, "fri". Anskuelse med udgangspunkt i den franske revolutions (1789) opgør med det gamle samfund, som var præget af privilegier, monopoler og statsstyring. Liberalismen hævder, at især politisk, økonomisk, men også moralsk og religiøs frihed fører til størst lykke for både det menneskelige individ og for samfundet.

I moralsk og religiøs sammenhæng markerer liberalisterne sig som "fritænkere", dvs. som kritikere af alle autoriteter. Forestillingen om menneskerettigheder såsom trosfrihed, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed er helt i liberalismens ånd. Ligeledes er nyttemoralen eller utilitarismen klart i overensstemmelse med liberalismens grundtanke. På det politisk-økonomiske plan hævder liberalismen, at den frie konkurrence eller "kræfternes frie spil" borger for den mest retfærdige samfundsudvikling