Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Livshjulet

En billedlig fremstilling af genfødslernes kredsløb inden for buddhisme, hvor samsara-princippet afbildes som en række billeder, der betinger hinanden og som holdes i gang af Mara, Begærets fyrste.

Selvom Livets Hjul afbildes en smule forskelligt afhængigt af, hvilken tradition der har fremstillet det, så er opbygningen altid den samme, og man kan sige, at hele buddhismens grundlæggende lære er at finde i denne billedelige fremstilling, bl.a. De Fire Ædle Sandheder:

Inderst i hjulnavet finder man de tre vildfarelser (klesaer) afbildet. En gris, en slange og en hane der symboliserer uvidenhed, had og begær; tre motiver eller kræfter, også kaldet karmahandlingens rod, som holder samsarahjulet evigt i gang. Klesaerne er billede på Den anden ædle Sandhed om årsagen til, at livet er lidelse.

Omkring navet ser man væsener, der enten går mod bedre eller dårligere tilstande.

Imellem hjulets eger afbildes enten fem eller seks livsplaner: Gudernes, halvgudernes, menneskenes, spøgelsernes, helvedesvæsenernes og dyrenes. Alle livsplanerne er betinget af genfødslernes kredsløb, men tilstanden af livet som lidelsesfuldt varierer. I hjul, der er fremstillet inden for mahayanatraditionen, kan man finde en bodhisattva afbildet i samtlige livsplaner, da han vil hjælpe alle væsener på alle planer til at opnå frigørelse fra genfødslernes kredsløb og dermed opnå nirvana.

I den yderste kreds er de 12 led i årsagskæden tegnet. Hvert led skal både forstås som en fysisk og en psykisk handling, der skal ses som resultat af det foregående led, og som selv er forbundet med det næste. Det er billedet på Den første ædle Sandhed om, at livet er lidelse.

Mara, Begærets fyrste, ser man som selve hjulets bevæger. Han omklamrer det med sine lange arme og stikker sit frygtindgydende hoved frem, prydet med kranier i håret.

Uden for hjulet står Buddha. Han peger enten på lærens hjul, på en skriftrulle, der indeholder den buddhistiske lære eller på en Buddha som læremester, der kan formidle den rette lære videre. Dette er billede på både Den tredje og Den fjerde ædle Sandhed. Den tredje ædle Sandhed, at lidelsen kan ophøre, findes, idet der er afbildet noget uden for hjulet, og Den fjerde ædle Sandhed om vejen ud af lidelsen, dvs. håbet, ligger i Buddhas gestus, at han peger mod noget, der repræsenterer læren og dermed Den Otteleddede Middelvej.